BINDERWAR

Doskonały, całkowicie palny, bezsiarkowy klej do aglomeracji wszelkiego rodzaju miałów i pyłów w brykiety, pelety, groszek itp. Otrzymany aglomerat charakteryzuje się wyjątkową twardością i odpornością na przesypywanie i transport. W warunkach wysokiej temperatury i nacisku - w piecu hutniczym, w wypalaniu wapna, w kotłowni ciepłowniczej - aglomerat zachowuje swój pierwotny kształt, aż do całkowitego zużycia.

Zakłady Chemiczne WARTER dysponują know-how na budowę instalacji brykietowania pod klucz oraz gwarantują dostawy kleju.

Pliki do pobrania:
Karta charakterystyki