Bomba kalorymetryczna

Co to jest bomba kalorymetryczna?
 
Jest to szczelne naczynie wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej o wzmocnionych ściankach, umożliwiające spalenie umieszczonego w nim paliwa – z reguły ok. 0,5 grama. W bombie kalorymetrycznej mierzy się ciepło spalania i oblicza wartość opałową.
Pomiar polega na całkowitym spaleniu próbki paliwa w atmosferze czystego tlenu pod ciśnieniem około 6 at. w bombie kalorymetrycznej zanurzonej w wodzie i na pomiarze przyrostu temperatury tej wody. Próbkę cieczy umieszcza się w tyglu stalowym (paliwa stałe umieszcza się w postaci pastylki) w „bombie właściwej”, szczelnie zamyka i wpompowuje do środka tlen pod ciśnieniem (wczesniej przepłukuje tlenem). Po umieszczeniu bomby w wypełnionym wodą naczyniu kalorymetrycznym włącza się zapłon elektryczny, w wyniku czego następuje zapłon paliwa – najczęściej połączony z miniwybuchem. Jest to spalanie bez strat, gdyż w czystym tlenie oleje opałowe spalają się całkowicie, zaś wytworzone spaliny pozostają wewnątrz szczelnie zamkniętej bomby.