Dyrektor Zakładu

inż. Jan Niedziela
tel. 785-897-137
e-mail: dyrektor.kk@warter.pl

Biuro Kędzierzyn-Koźle:
ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle
tel./fax: 77 488-64-21