Informacja o bezpieczeństwie

Szanowni Państwo
W związku z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 05.12.2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze –
Dz. U. Nr 229 poz.1527 – przedstawiamy informacje o występujących potencjalnie zagrożeniach
w WARTER Spółka z o. o. oddział w Kędzierzynie – Koźlu ul. Szkolna 15
 
Informacja o zagrożeniach