Inhibitor

Inhibitor (łac. inhibeo – zatrzymuję) – związek chemiczny powodujący zahamowanie bądź spowolnienie reakcji chemicznej, np. utleniania. Proces ten nazywa się inhibicją.