Jakość

Naczelną dewizą naszego laboratorium jest spełnienie ustalonych oczekiwań odbiorców co do prowadzenia badań i pomiarów:

  • rzetelnie
  • z wymaganą jakością
  • w pełnej dyspozycyjności

Osiągnięcie ww. celów jest realizowane poprzez:

  • świadomość kierownictwa i pracowników laboratorium o konieczności realizacji polityki jakościowej,
  • realizację badań zgodnie z warunkami technicznymi oraz zasadami opisanymi w polskich normach,
  • ciągłe doskonalenie stosowanych metod badawczych i pomiarowych fachowość polegającą na przeprowadzaniu badań i pomiarów przez kompetentny i przeszkolony personel,
  • szybką i skuteczną reakcję na oczekiwania klienta,
  • nadzór nad stosowanym wyposażeniem do badań i pomiarów

Organizacja laboratorium w strukturze firmy zapewnia bezstronne i niezależne wykonywanie badań.