Lepkość

Lepkość –  (tarcie wewnętrzne) – właściwość płynów i plastycznych ciał stałych charakteryzująca ich opór wewnętrzny przeciw płynięciu. Lepkością nie jest opór przeciw płynięciu powstający na granicy płynu 
i ścianek naczynia. Lepkość jest jedną z najważniejszych cech płynów (cieczy i gazów).