Lepkość dynamiczna

Lepkość dynamiczna –  wyraża stosunek naprężeń ścinających do szybkości ścinania. W układzie CGS jednostką lepkości dynamicznej jest puaz (P).
1 P = 1 dyn·s/cm2 = 1 g·cm−1·s−1

1 Pa·s = 10 P