Lepkość kinematyczna

Lepkość kinematyczna –  nazywana też kinetyczną, jest stosunkiem lepkości dynamicznej do gęstości płynu. W układzie CGS jednostką lepkości kinematycznej jest stokes:

1 St = 1 cm2·s−1 = 10−4 m2·s−1