Nośnik węgla BC-55

Charakterystyka

Nośnik węgla błyszczącego BC-55 jest mieszaniną kopolimerów, głównie szeregu indenu i styrenu oraz niezidentyfikowanych chemicznie dienów. Produkowany jest w postaci pylistej (pył < 100 mikrometrów) lub granulowanej ( granulki 1mm). Cechą charakterystyczną jest wysoka zawartość węgla błyszczącego co powoduje, że przy jego zastosowaniu w miejsce tradycyjnych nośników węgla błyszczącego, ilość odgazów na odlewni zmniejsza się co najmniej pięciokrotnie.

 

Zastosowanie

Nośnik węgla błyszczącego jest dedykowany do produkcji mas formierskich w odlewnictwie.

 

Opakowanie, transport i przechowywanie

Nośnik węgla BC-55 jest zabezpieczony przed zbrylaniem się. Pakowany standardowo po 500/1000 kg w big-bagi z dolnym spustem, po 25 kg w worki p-e lub wg życzeń klienta. Produkt nadaje się do transportu pneumatycznego.

 

Deklarowane parametry
     

Parametr

Jed.

Wartość

Metoda

Temperatura mięknienia

ºC

100-110

PN-EN 1427:2001

Zawartość popiołu

%

poniżej 0,2

PN-77/C-97065

Gęstość w 25 ºC

g/cm³

1,18 - 1,21

PN-EN 15326+A1:2010

Pozostałość po koksowaniu

%

max 25

PN-EN ISO 10370:1999

Zawartość węgla błyszczącego

%

min 55

BN-88 4024-09

Benzo(a)piren

ppm

poniżej 800

DIN EN 15527

Pliki do pobrania w formacie *pdf
Karta charakterystyki
Specyfikacja produktu