OBRona EKO 350

Charakterystyka
Uniwersalny pakiet dodatków uszlachetniających do lekkiego oleju opałowego OBRona-EKO 350.
 
Zastosowanie
Pakiet OBRona-EKO 350 przeznaczony jest do stosowania jako uniwersalny pakiet dodatków uszlachetniających do lekkiego oleju opałowego, mający na celu poprawę właściwości przeciwkorozyjnych, przeciwpiennych, demulgujących, detergentowych, poprawę odporności na utlenianie, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji w spalinach.
 
Właściwości
wg WT – 06/OBR PR /PD/64

Lp.

Oznaczenie

J.m.

Norma

Wartość dopuszczalna

1.

Barwa wzrokowo

-

-

Żółto-brązowa

2.

Gęstość w 150C

kg/m3

PN-EN ISO 3675

850÷950

3.

pH wyciągu wodnego

-

PN-84/C-04064

6 ÷ 8

4.

Temperatura zapłonu

°C

PN EN ISO 2719

> 30

5.

Temperatura krzepnięcia

°C

PN-55/C-04016

< - 50

6.

Lepkość w temp 40°C

mm2/s

PN-EN ISO 3104

4÷7

Pliki do pobrania: