Olej opałowy ciężki

Cena oleju opałowego ciężkiego do 1 % : 2 200 zł/Mg netto 
Cena oleju opałowego ciężkiego do 0,5 % : 2 260 zł/Mg netto
 
Charakterystyka
Ciężki olej opałowy firmy WARTER jest produkowany z ciężkich destylatów w zakładach Chemicznych WARTER w Kędzierzynie – Koźlu. Olej ten charakteryzuje się niską zawartością siarki oraz wyróżnia się wysoka wartością opałową. Olej ten nie zawiera pierwiastków niepalnych co jest potwierdzone niską zawartością popiołów. Olej ten jest nieinwazyjny w stosunku do instalacji spalającej aa niska zawartość siarki oraz brak zawartości wody znacznie zmniejszają ryzyko powstania korozji nisko temperaturowej, zaś bardzo niska zawartość koksu redukuje podatność na koksowanie elementów instalacji.
 
Zastosowanie
Ciężkie Oleje Opałowe produkowane w firmie WARTER znajdują swoje zastosowanie w przemyślę ciężkim, energetyce, ciepłownictwie, gospodarstwach rolnych oraz w sektorze budownictwa drogowego i w procesach produkcji materiałów budowlanych. W niektórych przypadkach mogą być również wykorzystywane jako paliwo żeglugowe.
 
Właściwości
 
Olej Opałowy Ciężki 0,4

Lp.

Oznaczenie

J.m.

Norma

Wartość

1.

Gęstość w temperaturze 15°C

g/cm³

PN-ISO 3675

0,950 ÷1,100

2.

Lepkość w temperaturze 100°C

mm²/s

PN-81/C-04011

7-20*

3.

Temperatura zapłonu (powyżej)

°C

PN-82/C-04008

80

4.

Ciepło spalania (powyżej)

kJ/kg

PN-86/C-04062

41000

5.

Wartość opałowa (powyżej)

kJ/kg

PN-86/C-04062

39700

6.

Zawartość popiołu (poniżej)

%

PN-82/C-04077

0,06

7.

Zawartość wody (max)

%

PN-83/C-04523

0,5

8.

Zawartość siarki (max)

%

PN-83/C-04091

0,4

9.

Temperatura krzepnięcia (nie wyżej niż)

°C

PN-55/C-04016

- 25 do 30**

* Produkcja tego preparatu zgodnie z zamówieniem odbiorcy
** W dolnym zakresie lepkości przy niskiej temperaturze krzepnięcia produkt pompowany na zimno
 
Olej Opałowy Ciężki 0,5

Lp.

Oznaczenie

J.m.

Norma

Wartość

1.

Gęstość w temperaturze 15°C

g/cm³

PN-ISO 3675

0,950 ÷1,100

2.

Lepkość w temperaturze 100°C

mm²/s

PN-81/C-04011

9-20*

3.

Temperatura zapłonu (powyżej)

°C

PN-82/C-04008

80

4.

Ciepło spalania (powyżej)

kJ/kg

PN-86/C-04062

41000

5.

Wartość opałowa (powyżej)

kJ/kg

PN-86/C-04062

39700

6.

Zawartość popiołu (poniżej)

%

PN-82/C-04077

0,06

7.

Zawartość wody (max)

%

PN-83/C-04523

0,5

8.

Zawartość siarki (max)

%

PN-83/C-04091

0,5

9.

Temperatura krzepnięcia (nie wyżej niż)

°C

PN-55/C-04016

- 25 do 30**

* Produkcja tego preparatu zgodnie z zamówieniem odbiorcy
** W dolnym zakresie lepkości przy niskiej temperaturze krzepnięcia produkt pompowany na zimno
 
Olej Opałowy Ciężki 1,0

Lp.

Oznaczenie

J.m.

Norma

Wartość

1.

Gęstość w temperaturze 15°C

g/cm³

PN-ISO 3675

0,950 ÷1,100

2.

Lepkość w temperaturze 100°C

mm²/s

PN-81/C-04011

9-20*

3.

Temperatura zapłonu (powyżej)

°C

PN-82/C-04008

80

4.

Ciepło spalania (powyżej)

kJ/kg

PN-86/C-04062

41000

5.

Wartość opałowa (powyżej)

kJ/kg

PN-86/C-04062

39700

6.

Zawartość popiołu (poniżej)

%

PN-82/C-04077

0,06

7.

Zawartość wody (max)

%

PN-83/C-04523

0,5

8.

Zawartość siarki (max)

%

PN-83/C-04091

1,0

9.

Temperatura krzepnięcia (nie wyżej niż)

°C

PN-55/C-04016

- 25 do 30**

* Produkcja tego preparatu zgodnie z zamówieniem odbiorcy
** W dolnym zakresie lepkości przy niskiej temperaturze krzepnięcia produkt pompowany na zimno
 
Pliki do pobrania:
Karta charakterystyki
Specyfikacja produktu o zawartości siarki do 0,4 %
Specyfikacja produktu o zawartości siarki do 0,5 %
Specyfikacja produktu o zawartości siarki do 1,0 %