Olej opałowy WAR

Co to jest olej opałowy WAR.
 
Olej opałowy WAR jest nowoczesnym, wysokoenergetycznym paliwem, zastępującym - z dużym powodzeniem na rynku - oleje lekkie. W przeciwieństwie do olejów lekkich składających się głównie z parafin, zawiera on w swoim składzie ponad 70% węglowodorów aromatycznych.
Skład oleju opałowego WAR oraz sposób jego produkcji są tak nowatorskie, że Urząd Patentowy RP udzielił mu ochrony patentowej. Surowce do jego komponowania są niezmienne i zgodne z patentem, a kupujemy je wyłącznie u sprawdzonych  i posiadających certyfikaty jakościowe dostawców.
 
Wysokospecjalistyczna i całkowicie skomputeryzowana instalacja do produkcji oleju opałowego WAR obsługiwana jest przez starannie dobraną, wykwalifikowaną kadrę. Bogato wyposażone laboratorium analityczne czuwa nad jakością tak surowców jak i produktu. Nowoczesny system zarządzania i controlingu, w połączeniu z monitoringiem systemu komputerowego, daje absolutną gwarancję jakościową produktu. Olbrzymi park magazynowy o łącznej pojemności ponad 20.000.000 litrów zapewnia stałość i ciągłość dostaw.
 
Niezwykłą zaletą oleju opałowego WAR jest jego wysoka wydajność spalania wynosząca aż 99%, podczas gdy inne znane oleje opałowe charakteryzują się skutecznością na poziomie zaledwie 90 – 95%.
Olej opałowy WAR nie koroduje instalacji (a nawet jej zapobiega), nie powoduje odkładania się wody w zbiorniku magazynowym, ma dobre właściwości smarne, zapobiega powstawaniu sadzy i nagarów, charakteryzuje się najniższą emisją związków toksycznych w spalinach.
 
Powyższe dane zostały potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji oraz liczne badania naukowe specjalistycznych placówek badawczych.