Olej opałowy WAR-2

Charakterystyka
Olej opałowy WAR-2 jest wolną od zanieczyszczeń mechanicznych cieczą barwy ciemnobrunatnej o charakterystycznym zapachu produktów petrochemicznych. WAR-2 jest jednorodna mieszaniną węglowodorów aromatycznych i wyższych alkoholi, wzbogaconą pakietem dodatków uszlachetniających.
 
Zastosowanie
Olej opałowy WAR-2 ma zastosowanie jako paliwo w standardowych kotłowniach olejowych o mocy powyżej 0,5 MW. WAR-2. Ze względu na eksploatacje należy do tej samej grupy co Lekkie Oleje Opalowe. Zawiera pakiet dodatków uszlachetniających wpływających na poprawę smarności, zapobiegających korozji zbiorników i orurowania instalacji grzewczych, a także przyczynia się do obniżenia emisji substancji rakotwórczych w spalinach, zapobiegający powstawaniu sadzy i zwiększający sprawność kotła.
 
Właściwości

Lp.

Oznaczenie

J.m.

Norma

Wartość

1.

Gęstość w temperaturze 20°C

g/cm³

PN-ISO 3675:1997

0,935 ÷1,100

2.

Lepkość w temperaturze 20°C

mm²/s

PN-81/C-04011

9,0 ÷ 15,0

3.

Temperatura zapłonu (powyżej)

°C

PN-82/C-04008

62

4.

Ciepło spalania (powyżej)

kJ/kg

PN-86/C-04062

40500

5.

Wartość opałowa (powyżej)

kJ/kg

PN-86/C-04062

39000

6.

Zawartość popiołu (poniżej)

%

PN-82/C-04077

0,07

7.

Zawartość wody (max)

%

PN-83/C-04523

0,5/0,8

8.

Zawartość siarki (max)

%

PN-83/C-04091

0,4

9.

Temperatura krzepnięcia (nie wyżej niż)

°C

PN-55/C-04016

- 25

Pliki do pobrania:
Karta charakterystyki
Specyfikacja produktu
Opis spalania paliw ciekłych