Olej opałowy WAR

Cena oleju WAR   2053,00 zł/Mg
Cena 1 gigadżula   51,97 zł/GJ
Cena 1 kilowatogodziny 0,1871 zł/kWh
 
 
Charakterystyka
Olej opałowy WAR jest wolną od zanieczyszczeń mechanicznych cieczą barwy ciemnobrunatnej o charakterystycznym zapachu produktów petrochemicznych. Jest jednorodną mieszaniną węglowodorów aromatycznych i wyższych alkoholi, wzbogacona pakietem dodatków uszlachetniających.
 
Zastosowanie
Olej opałowy WAR ma zastosowanie jako paliwo w standardowych kotłowniach olejowych o mocy powyżej 0,5 MW. Olej WAR można stosować w dotychczasowych instalacjach grzewczych przystosowanych do spalania lekkich olejów opałowych bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów inwestycyjnych. Olej charakteryzuję się niską temperaturą krzepnięcia oraz niska zawartością siarki jaki niską emisją CO oraz NOx. Zawarty w oleju WAR pakiet dodatków uszlachetniających WARMIX poprawia smarność, zapobiega korozji zbiornika i orurowania, przyczynia się również do obniżenia emisji substancji rakotwórczych w spalinach, zapobiega powstawaniu sadzy oraz zwiększa sprawność kotła.
 
Właściwości

Lp.

Oznaczenie

J.m.

Norma

Wartość

1.

Gęstość w temperaturze 20°C

g/cm³

PN-ISO 3675:1997

0,935 ÷1,100

2.

Lepkość w temperaturze 20°C

mm²/s

PN-81/C-04011

6,0 ÷ 15,0

3.

Temperatura zapłonu (powyżej)

°C

PN-82/C-04008

62

4.

Ciepło spalania (powyżej)

kJ/kg

PN-86/C-04062

40000

5.

Wartość opałowa (powyżej)

kJ/kg

PN-86/C-04062

38500

6.

Zawartość popiołu (poniżej)

%

PN-82/C-04077

0,05

7.

Zawartość wody (max)

%

PN-83/C-04523

0,8

8.

Zawartość siarki (max)

%

PN-83/C-04091

0,2

9.

Temperatura krzepnięcia (nie wyżej niż)

°C

PN-55/C-04016

- 35

Pliki do pobrania:
Karta charakterystyki
Specyfikacja produktu
Opis spalania paliw ciekłych