Olej popirolityczny

 
Co to jest olej popirolityczny.
Na rynku, oprócz markowych olejów opałowych znanych firm, znajdują się produkty niestandaryzowane. Przeważnie są to półprodukty petrochemiczne przeładowywane wprost z cystern kolejowych do samochodowych, a następnie sprzedawane jako olej opałowy, z wkalkulowanym do zysku ryzykiem odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kotłowni u klienta. Czasami są to przypadkowe mieszaniny różnych produktów palnych zbliżonych wyglądem do wyglądu oleju opałowego.
 
Klasycznym przykładem półproduktu chemicznego jest tutaj olej popirolityczny pochodzący z produkcji olefin (krakowanie parowe). Olej popirolityczny jest produktem ubocznym i jako nie najważniejszy w procesie ma zmienną, deklarowaną przez producenta:
 
lepkość (od 7 – do 36,2 cSt),
gęstość  (od 0,880 – do 1,100 g/cm3),
 
Wartość opałowa i zawartość siarki nie są przez producenta normowane, bowiem olej popirolityczny z definicji nie jest olejem opałowym, a jedynie półproduktem do jego komponowania. Z praktyki jednak wiadomo, że wartości te mieszczą się w przedziale:
 
wartość opałowa (od 39 – do 42 MJ/kg),
zawartość siarki (od 0,3 – do 1,0 % wag.)
 
olej popirolityczny zawiera również 23–50% wag. żywic węglowodorowych.
 
Olej popirolityczny wyjątkowo może być zamiennikiem oleju opałowego – pod warunkiem wyselekcjonowania tych partii towaru, które spełniają normy przewidziane dla oleju opałowego.
Takim selekcjonowaniem zajmują się jedynie firmy dysponujące dużym zapleczem magazynowym na produkty ciekłe, z możliwością blendowania paliw i z możliwością zagospodarowania na inne produkty tych partii towaru, które nie spełniają norm przewidzianych dla oleju opałowego.
 
Stosowanie paliwa o zmiennych parametrach – szczególnie lepkości, gęstości, wartości opałowej – powoduje zmianę warunków spalania. W kotłowniach niezautomatyzowanych wymaga to zmiany nastawienia palnika – pod groźbą pogorszenia składu spalin i idących za tym konsekwencji. 
 
Ponadto, na rynku znajdują się różne inne „oleje popirolityczne”. Kupując produkt pod tą nazwą równie dobrze możemy kupić olej popirolityczny pochodzący z pirolizy opon, który ma inny skład chemiczny od klasycznego oleju popirolitycznego z krakingu parowego i inaczej się pali, jak również olej popirolityczny z tworzyw sztucznych (całkowicie odmienny składem od pozostałych i mogący zawierać związki chloru). Dolewki niebezpiecznych tzw. „wynalazków” do takich produktów nie są wykluczone, o ile nie kupuje się towaru bezpośrednio u certyfikowanego producenta.
 
A oto przykłady