Olej opałowy WAR

Uwaga - 1 tona oleju opałowego WAR energetycznie jest równoważna 1176 litrom oleju opałowego lekkiego.
Cena zawiera podatek akcyzowy oraz koszty transportu do klienta.
Upust cenowy do negocjacji.

Olej opałowy WAR jest notowany na portalu branżowym www.e-petrol.pl

Olej opałowy WAR jest przeznaczony do standardowych kotłowni olejowych. Nie wymaga się żadnych zmian inwestycyjnych przy zastosowaniu go po olejach standardowych. Olej charakteryzuje się niską temperaturą krzepnięcia, niską zawartością siarki, niską emisją CO oraz NOx. Zawiera pakiet dodatków antykorozyjnych, smarnych i katalizujących proces spalania (WARMIX), co zabezpiecza instalację przed korozją, wydłuża żywotność pomp i zaworów, zwiększa sprawność kotła (brak sadzy), zmniejsza szkodliwą emisję. Ponadto, olej opałowy WAR charakteryzuje się tak niską liczbą cetanową, że jest absolutnie nieprzydatny jako olej napędowy - polecamy szczególnie Klientom borykającymi się z nieplanowanymi ubytkami paliwa.

Lp.

Oznaczenie

J.m.

Norma

Wartość

1.

Gęstość w temperaturze 20°C

g/cm³

PN-ISO 3675:1997

0,935 ÷1,100

2.

Lepkość w temperaturze 20°C

mm²/s

PN-81/C-04011

6,0 ÷ 15,0

3.

Temperatura zapłonu (powyżej)

°C

PN-82/C-04008

62

4.

Ciepło spalania (powyżej)

kJ/kg

PN-86/C-04062

40000

5.

Wartość opałowa (powyżej)

kJ/kg

PN-86/C-04062

38500

6.

Zawartość popiołu (poniżej)

%

PN-82/C-04077

0,05

7.

Zawartość wody (max)

%

PN-83/C-04523

0,8

8.

Zawartość siarki (max)

%

PN-83/C-04091

0,2

9.

Temperatura krzepnięcia (nie wyżej niż)

°C

PN-55/C-04016

- 35

 

 

 

Pliki do pobrania:
Karta charakterystyki
Specyfikacja produktu
Opis spalania paliw ciekłych

 

 

Folder PDF