Temperatura samozapłonu

Temperatura samozapłonu – najniższa temperatura, w której substancja palna w obecności powietrza ulega samorzutnemu zapaleniu się. Do zapłonu w tej temperaturze nie jest potrzebna zewnętrzna inicjacja np. w postaci płomienia czy iskry.