Temperatura zapłonu

Temperatura zapłonu – (ang. flash point) najniższa temperatura substancji palnej, przy której ciśnienie jej par jest na tyle wysokie, aby utworzyć z powietrzem mieszaninę palną. Innymi słowy, do jakiej temperatury należy podgrzać substancję, by zapaliły się jej opary od przyłożonego płomienia czy iskry.