Usługi logistyczne

Warter Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, realizując obowiązek, o którym mowa w art. 4ba ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) w załączeniu publikuje wykaz klientów logistycznych, którym świadczy usługi w zakresie magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłania lub dystrybucji paliwa ciekłych, za okres 01.10.2018 do 31.10.2019
 
Szczegółowy wykaz w załączeniu:
 

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH ZAJMUJĄCYCH SIĘ WYTWARZANIEM, OBROTEM, W TYM OBROTEM Z ZAGRANICĄ PALIWAMI CIEKŁYMI, PODMIOTÓW PRZYWOŻĄCYCH I ODBIORCÓW KOŃCOWYCH PALIW CIEKŁYCH, KTÓRYM WARTER SP. Z O.O. ŚWIADCZY USUŁUGI MAGAZYNOWANIA, PRZEŁADUNKU, PRZESYŁANIA LUB DYSTRYBUCJI PALIW CIEKŁYCH*