Warter H-90

Charakterystyka

Żywica węglowodorowa ciemna WARTER H-90 jest mieszaniną kopolimerów, głównie szeregu indenu i styrenu oraz niezidentyfikowanych chemicznie dienów. Charakteryzuje się bardzo niską zawartością popiołu i stabilnością w procesach przetwórczych. Produkowana jest w postaci drobnych jedno milimetrowych granulek o barwie brązowej do ciemnobrunatnej, zabezpieczonych przed zbrylaniem się.

 

Zastosowanie

Żywica służy głównie jako surowiec dla przemysłu gumowego, wytwarzania farb i lakierów oraz klejów polimerowych.

 

Opakowanie, transport i przechowywanie
Żywica pakowana jest do worków polietylenowych po 25 kg netto, opakowań typu Big-Bag po 1000 kg netto. W postaci ciekłej do autocysterny.

 

Deklarowane parametry

 

Parametr

Jednostka

Wartość

Metoda

Temperatura mięknienia

ºC

90-98

PN-99-C/97067

Zawartość popiołu

%

< 0,2

PN-77/C-97065

Gęstość w 25 ºC

g/cm³

1,19

PN-EN 15326+A1:2010

Pozostałość po koksowaniu

%

35-45

PN-EN ISO 10370:1999

Pliki do pobrania w formacie *pdf
Karta charakterystyki
Specyfikacja produktu
Folder