Wpływ lepkości paliwa na proces spalania

Wpływ własności fizykochemicznych oleju opałowego na proces spalania – Lepkość.

Lepkość  (tarcie wewnętrzne) – właściwość płynów charakteryzująca ich opór wewnętrzny przeciw płynięciu. Lepkość jest jedną  z najważniejszych cech płynów (cieczy i gazów).

Lepkość w sposób bardzo istotny wpływa na jakość i wydajność spalania olejów opałowych. Palnik wykalibrowany na olej opałowy o określonej lepkości,

*przy lepkości niższej –

będzie „lał”, tzn. będzie podawał do komory spalania większe ilości paliwa. Nadmiar paliwa przy wykalibrowanej ilości powietrza nie ulegnie całkowitemu spaleniu i będzie powstawała sadza, a emisja spalin wykaże nadmiar CO i niespalonych węglowodorów (mierzonych w spalinach jako wodór). Zmniejszając na pompie ilość paliwa nie uzyskamy natomiast jego odpowiedniego ciśnienia w dyszy palnika, co skutkowało będzie gorszym rozpyleniem paliwa i w efekcie pogłębieniem strat. Jedyną radą jest wymiana dyszy i ponowna regulacja palnika z pomiarem emisji spalin.

*przy lepkości wyższej –

będzie podawał do komory spalania mniejsze ilości paliwa, co przy ustawionym wcześniej współczynniku nadmiaru powietrza będzie powodować większą stratę kominową, a w efekcie niską wydajność spalania. Ponadto, pompa palnika ulegnie przedwczesnemu zużyciu lub nawet awarii, z powodu oporów przepływu i wyższego ciśnienia. Kształt i rozmiar dyszy zaprojektowanej do niższych lepkości paliwa nie ułatwi dobrego rozpylania – a tym samym całkowitego spalania. Ujemny efekt i rada – jak powyżej.

Bardzo ważnym jest stosowanie takiego paliwa, które różni się lepkością nie większą niż 0,5 – 0,8 cSt dla olejów lekkich i 1 – 1,5 cSt dla olejów średnich. Istotnym jest więc kupowanie oleju opałowego u sprawdzonego producenta dotrzymującego deklarowanych parametrów fizykochemicznych paliwa. Co to jest olej popirolityczny.