kontakt

WARTER sp. z o.o.
ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 1230007621
REGON: 010573679
BDO: 000023342

Dane rejestrowe:
WARTER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-967) przy ul. Koralowej 60. Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS: 0000036943. Kapitał zakładowy: 3.500.000,00 zł.

Koncesja nr OPC/9998/2881/W/1/2010/MJ na obrót paliwami ciekłymi.
Koncesja nr MPC/210/2881/W/DRG/2015/MJ na magazynowanie i przeładunek paliw ciekłych.
Koncesja nr WPC/237/2881/W/DPC/2020/MJ na wytwarzanie paliw ciekłych.