klej BINDERWAR DRY

do aglomeracji miałów i pyłów

nazwa produktu Klej BINDERWAR DRY
charakterystyka Preparowany biopolimer. Całkowicie palny proszek, z niską zawartością popiołu, bezsiarkowy. Nietopliwy, rozpuszczalny w wodzie, utwardzalny chemicznie. Nie zawiera WWA. W warunkach wysokiej temperatury i nacisku – np. w piecu hutniczym, w wapienniku, w piecu do temperowania materiałów ogniotrwałych – aglomerat zachowuje swój pierwotny kształt niezależnie od wysokiej temperatury.
zastosowanie Aglomeracja wszelkiego rodzaju miałów i pyłów, ścierów metali, rud metali, dodatków dla hutnictwa, kształtek magnezytowych materiałów ogniotrwałych. Produkcja rzutków strzeleckich.
pakowanie Standardowo na paletach po 500 i 1000 kg w big-bagach z dolnym spustem lub po 25 kg w workach p-e. Produkt nadaje się do transportu pneumatycznego.
pliki do pobrania Karta Charakterystyki – SDS PL

Safety Data Sheet – SDS EN

Specyfikacja Techniczna – TS PL

Technical Specification – TS EN