klej BINDERWAR

do produkcji brykietów węglowych

nazwa produktu Klej BINDERWAR
charakterystyka Preparowany biopolimer. Całkowicie palna ciecz, z niską zawartością popiołu, bezsiarkowa. Wyjątkowa twardość i odporność na przesypywanie i transport.
zastosowanie Brykietowanie miałów i pyłów węgla kamiennego.
pakowanie Pojemnik DPPL, autocysterna.
pliki do pobrania Karta Charakterystyki – SDS PL

Specyfikacja Techniczna – TS PL