olej opałowy CIĘŻKI

do standardowych kotłowni zamiast mazutu

nazwa produktu Olej opałowy CIĘŻKI
charakterystyka Wolna od zanieczyszczeń mechanicznych ciecz barwy ciemnobrunatnej o charakterystycznym zapachu produktów petrochemicznych. Jednorodna mieszanina węglowodorów parafinowych, naftenowych i aromatycznych, wzbogacona pakietem dodatków uszlachetniających WARMIX. Dodatek depresatorów ułatwia pompowanie w warunkach otoczenia bez konieczności podgrzewania zbiorników magazynowych i rurociągów tłocznych.
zastosowanie Paliwo do standardowych kotłowni olejowych przeznaczonych do spalania oleju opałowego ciężkiego – mazutu.
pliki do pobrania Karta Charakterystyki – SDS PL

Specyfikacja Techniczna – TS PL