olej opałowy WAR

paliwo wysokoenergetyczne

Olej opałowy WAR jest nowoczesnym, wysokoenergetycznym paliwem, zastępującym oleje lekkie. W przeciwieństwie do olejów lekkich składających się głównie z parafin, zawiera w swoim składzie ponad 70% węglowodorów aromatycznych.

Skład oleju opałowego WAR oraz sposób jego produkcji są tak nowatorskie, że Urząd Patentowy RP udzielił mu należytej ochrony. Surowce do jego komponowania są niezmienne i zgodne z patentem, a kupujemy je wyłącznie u sprawdzonych i posiadających certyfikaty jakościowe dostawców.

Wysokospecjalistyczna i całkowicie skomputeryzowana instalacja do produkcji oleju opałowego WAR obsługiwana jest przez wykwalifikowaną kadrę. Własne laboratorium analityczne czuwa stale nad jakością surowców i produktu. Nowoczesny system zarządzania i kontroli, daje absolutną gwarancję jakościową produktu. Olbrzymi park magazynowy o łącznej pojemności ponad 20.000.000 litrów zapewnia stałość i ciągłość dostaw.

Niezwykłą zaletą oleju opałowego WAR jest jego wysoka wydajność spalania wynosząca aż 99%, podczas gdy inne znane oleje opałowe charakteryzują się skutecznością na poziomie zaledwie 90 – 95%.

Olej opałowy WAR nie koroduje instalacji (a nawet jej zapobiega), nie powoduje odkładania się wody w zbiorniku magazynowym, ma dobre właściwości smarne, zapobiega powstawaniu sadzy i nagarów, charakteryzuje się najniższą emisją związków toksycznych w spalinach.

 

nazwa produktu Olej opałowy WAR
charakterystyka Wolna od zanieczyszczeń mechanicznych ciecz barwy ciemnobrunatnej o charakterystycznym zapachu produktów petrochemicznych. Jednorodna mieszanina węglowodorów naftenowych i aromatycznych, wzbogacona pakietem dodatków uszlachetniających WARMIX.
zastosowanie Paliwo do standardowych kotłowni olejowych o mocy powyżej 0,3 MW. Można stosować w dotychczasowych instalacjach grzewczych przystosowanych do spalania lekkich olejów opałowych bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów inwestycyjnych.
pliki do pobrania

Karta Charakterystyki – SDS PL

Specyfikacja Techniczna – TS PL

cena
(bez podatku VAT)

4490,00 zł/t
obowiązuje od dnia 2024-04-02