żywica węglowodorowa H-105

dodatek do farb i lakierów

nazwa produktu Żywica węglowodorowa granulowana H-105
charakterystyka Mieszanina oligomerów dienów arenowych z bardzo niską zawartością popiołu i wysoką stabilnością w procesach przetwórczych; w postaci drobnych jednomilimetrowych granulek o barwie od ciemnobrunatnej do czarnej, zabezpieczonych przed zbrylaniem się.
zastosowanie Lepiszcze do rzutków strzeleckich, dodatek stabilizujący do asfaltów drogowych, dodatek do farb i lakierów impregnacyjnych.
pakowanie Standardowo na paletach po 500 i 1000 kg w big-bagach z dolnym spustem lub po 25 kg w workach p-e. Produkt nadaje się do transportu pneumatycznego. Na gorąco w postaci ciekłej autocysterną do Klienta.
pliki do pobrania Karta Charakterystyki – SDS PL

Safety Data Sheet – SDS EN

Sicherheitsdatenblatt – SDS DE

Specyfikacja Techniczna – TS PL

Specyfikacja Techniczna (H105) – TS PL

Technical Specification (H105) – TS EN