zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa do całej zawartości niniejszego serwisu internetowego, zwanego dalej SERWISEM, są zastrzeżone.

Prezentowane w SERWISIE treści, grafiki, zdjęcia, filmy i inne materiały stanowią utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo.

SERWIS może zawierać znaki towarowe i nazwy należące do ich prawnych właścicieli, które zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Bez uprzedniej pisemnej zgody WARTER sp. z o.o. żaden z elementów zawartych w SERWISIE nie może być w całości albo w części kopiowany, powielany, odtwarzany, transmitowany, rozpowszechniany, publikowany, linkowany lub wykorzystywany w inny sposób, w szczególności do celów komercyjnych, za wyjątkiem przewidzianych prawem.