olej opałowy WAR-2

dopasowany do potrzeb Klienta

nazwa produktu Olej opałowy WAR-2
charakterystyka Wolna od zanieczyszczeń mechanicznych ciecz barwy ciemnobrunatnej o charakterystycznym zapachu produktów petrochemicznych. Jednorodna mieszanina węglowodorów naftenowych i aromatycznych, wzbogacona pakietem dodatków uszlachetniających WARMIX.
zastosowanie Paliwo do standardowych kotłowni olejowych o mocy powyżej 0,3 MW. Można stosować w dotychczasowych instalacjach grzewczych przystosowanych do spalania lekkich olejów opałowych bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów inwestycyjnych. Produkowany dokładnie według indywidualnych potrzeb Klienta (gwarancja hydrofobowości, wyższa temperatura zapłonu, niższa lepkość itp.)
pliki do pobrania

Karta Charakterystyki – SDS PL

Specyfikacja Techniczna – TS PL